Project portfolio management software PPM

We zien organisaties worstelen met  het realiseren van overzicht, grip en sturing van hun complexe projecten portfolio. Wij geloven dat onze Project Portfolio Management Software  u daadwerkelijk helpt in het verkrijgen van overzicht en grip & gemak  op de kwalitatieve en financiële sturing van uw  projecten portfolio.

Wij hebben een oplossing waarmee u alle noodzakelijke gegevens  kunt ontsluiten en betrouwbare rapportages kan genereren. We realiseren dat met import en of beveiligde koppelingen met verschillende bronapplicaties. Zoals Oracle, SAP en AFAS of met import van bijvoorbeeld Excel en CSV bestanden. We gaan met onze PPM software feitelijk verder waar een projectadministratie stopt en zijn een prima aanvulling voor operationele, tactische en strategische vraagstukken!

Met onze software krijgt u tevens, omdat we ruim onder de Europese aanbestedingsdrempel zitten, een betaalbare oplossing in huis! 

project portfolio management software
project portfolio management software

Breng Project Portfolio Management naar hoger plan

U heeft met onze geïntegreerde basisfuncties, flexibele inrichting en intuïtieve menustructuur bijvoorbeeld  geen Excel meer nodig voor informatievoorziening en sturing. U krijgt:

  • Actuele financiële projectinformatie door koppelingen en import
  • Raming, budget, uitputting & prognose rapportages
  • Grafisch dashboard met early warning en exportfunctie grafieken voor presentaties
  • Voortgangsrapportage met dynamische tekst blokken en smileys
  • Project planningsrapportage
  • Cash -out rapportage & strategisch meerjaren perspectief
  • Programma’s
  • Meer- en minderwerk registratie en analyse
  • Ruime keuze standaardrapportages en borgen van documenten, acties en relaties
  • Single Sign-on (sso)

DomusSoft PPM applicatie info september 2022 sneak preview

Verklein worst-case scenario

Met onze PPM  software  verkleint u in worst-case scenario de kans dat er zich problemen voordoen tijdens het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en investeringen.

Het Resultaat is uiteindelijk de gewenste  grip & control, efficiëntere uitvoering, inzicht in de ontwikkelingen en tevreden projectleiders, managers, directie, bestuur en andere stakeholders.

Meer weten over de genoemde functionaliteiten van onze moderne PPM software, werkwijze of een vrijblijvende online demonstratie en nadere uitleg neem dan contact met ons op! Want zien is pas echt geloven!

project portfolio management software