Erasmus MC Rotterdam

Software implementatie Erasmus MC 

Afdeling Informatie & Technologie

De afdeling Informatie & Technologie (IT) Is verantwoordelijk voor de omvangrijke IT investeringen en exploitatie projecten binnen het Erasmus MC in Rotterdam.

Implementatie Erasmus MC

Allereerst zijn we gestart met site-scan om een helder beeld te krijgen van de wensen van de afdeling IT. De uitwerking van onze scan vormde de route voor de software  implementatie bij het Erasmus MC afdeling IT. Vervolgens  hebben we een beveiligde VPN verbinding opgezet voor query-service  koppelingen voor actuele projectadministratie details uit Oracle. Denk bijvoorbeeld aan projectdetails, budgetten, orders facturen en doorbelastingen. Na uitgebreide data analyse en validatie projectdetails vanwege vaststellen juistheid en volledigheid hebben we de gewenste menustructuur en aanvullende functionaliteiten ingericht. Ten slotte zijn we live gegaan en heeft PMO van de afdeling IT onze applicatie verder onder de aandacht gebracht bij collega’s. Vanwege corona golf in tegenstelling tot onze standaard werkwijze namelijk geven van bijvoorbeeld workshops. De hele implementatie hebben we in corona periode volledig online samen met PMO van afdeling IT gerealiseerd!

Hoe software implementatie heeft geholpen

Door de koppelingen met Oracle projectadministratie is allereerst dagelijkse actuele financiële informatie voor de projectleiders en management overzichtelijk beschikbaar. Vervolgens is Excel niet meer nodig. Daarnaast kan op een eenvoudig en overzichtelijke wijze per project en of programma de voortgangsrapportage, planning, prognose, meer-en minderwerk, acties en documenten worden geborgd. Teneinde het gewenste  inzicht, transparantie, grip & control waar het Erasmus MC afdeling I&T naar streeft te realiseren. 

De klant aan het woord

"Onze samenwerking en ervaring met DomusSoft bij het Erasmus MC is bijzonder goed. We zijn ervan overtuigd dat DomusSoft een zeer waardevolle aanvulling is voor alle UMC's in Nederland. Omdat Projectbeheersing, in nauwe aansluiting op de volledige en actuele financiële projectadministratie noodzakelijk is om de juiste kosten-baten afwegingen te maken en te sturen op een gecontroleerde projectuitvoering."
software implementatie Erasmus MC
Afdeling I&T