Erasmus MC

Software implementatie Erasmus MC  Vastgoed

Afdeling Vastgoed

De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor alle  omvangrijke Vastgoedprojecten binnen het Erasmus MC in Rotterdam.

Implementatie Erasmus MC Vastgoed

Allereerst zijn we gestart met een procesanalyse om een helder beeld te krijgen van de werkprocessen van de afdeling Vastgoed.  Momenteel zijn we bezig met het voorbereiden van een basisinrichting voor alle vastgoedprojecten, pipeline projecten, programma’s en lange termijn huisvestingsplan (LTHP). Hierna volgen de rechtstreekse koppelingen met Oracle EBS via een beveiligde verbinding en gaan we Single Sign-on (SSO) inrichten. We verwachten 

Hoe software implementatie heeft geholpen

Door de koppelingen met Oracle EBS verwachten we met onze projectmanagement rapportage en dashboard  voor de afdeling Vastgoed zowel transparantie, uniformiteit als ook control grip en gemak voor projectmanagers, projectleiders en management te realiseren. We verwachten minder  Excel gebruik een belangrijke wens van het management. Na opleveren eerste basisversie van onze projectmanagement applicatie kan binnenkort  op een eenvoudig en overzichtelijke wijze per project of programma de voortgangsrapportage, planning, prognose, meer-en minderwerk, meerjarenperspectief worden geborgd. Teneinde het gewenste  inzicht, transparantie, grip & control te realiseren. 

De klant aan het woord

"Binnenkort komt onze klant, na afronden implementatie aan het woord"
software implementatie Erasmus MC