DomusSoft Applicaties BV

Radboudumc Nieuwbouw programma

De afdeling: De afdeling is naast (ver)bouw, midlife renovatie, grootonderhoud, functionele aanpassingen, innovatie en lange termijn projecten ook  verantwoordelijk voor het omvangrijke nieuwbouw programma van gebouw S in Nijmegen.

De implementatie: De vraag was om voor het  nieuwbouw programma een separate Projectbeheer omgeving in te richten voor uitsluitend alle deelprojecten van de nieuwbouw. We hebben gebruikgemaakt van de bestaande SOAP service koppelingen en na enkele aanpassingen hebben we de nieuwbouwprojecten  in een aparte omgeving geïmplementeerd.

Met de functionaliteiten van onze master programma module hebben we alle deelprojecten van de nieuwbouw gekoppeld en via een externe portal bieden we aan externe partijen  uitsluitend toegang tot een aantal specifieke nieuwbouwprojecten. De meer- en minderwerk module inclusief inzicht in de financiële haalbaarheid binnen de budgetten hebben we samen met nieuwbouw en adviseurs ontwikkeld en geïmplementeerd.

Resultaat:Belangrijk voor het Radboudumc is direct inzicht in de ontwikkeling van het omvangrijke nieuwbouw programma. Met de separate omgeving, SOAP service koppelingen en dagelijkse update financiële ontwikkeling hebben we dit gerealiseerd . Verder geven we via de externe portal aan externe partijen toegang tot uitsluitend een beperkt aantal specifieke nieuwbouw projecten . Met de meer- en minderwerk module, vaak omvangrijk bij nieuwbouwprojecten, is directe borging in de database gerealiseerd. Dus naast grip en control voor de bouwdirectie en opdrachtgever realiseren we ook gemak met Projectbeheer applicatie.