DomusSoft Applicaties BV

Radboudumc Informatie Management

De afdeling: Is verantwoordelijke voor de omvangrijke ICT investeringen en exploitatie projecten binnen het Radboudumc.

De implementatie: Voor de afdeling IM hebben we een aparte maar generieke module voor ICT projecten ontwikkeld. Vervolgens zijn we met SOAP service en nieuwe query's aan de slag gegaan voor het tonen van realtime details van alle ICT investerings- en exploitatieprojecten. Na de opbouw van de work-breakdown-structure (wbs) en een ruime data-analyse van bronsystemen en datawarehouse, zijn alle rapportages specifiek voor ICT projecten verder ingericht. 

Resultaat: Door het ontwikkelen en implementeren van een aparte ICT module is een grote stap gezet naar inzicht in alle actieve investerings- en exploitatieprojecten. Met de SOAP service koppelingen worden dagelijks de financiële projectresultaten bijgewerkt.  Hiermee is de basis gelegd voor verdere ontwikkeling en het aanscherpen van de projectmanagement processen.