DomusSoft Applicaties BV

De basis door Amphia ziekenhuis Onderhoud & Techniek

De afdeling: Is verantwoordelijk voor de omvangrijke onderhouds- en bouwprojecten en het omvangrijke (ver)nieuwbouw programma van het Amphia Ziekenhuis. 

De implementatie:
 Met directie van kenniskern huisvesting hebben we in 2012 samen de basis gelegd voor het ontwikkelen van de project intelligence applicatie. Tijdens onze werkzaamheden als financieel adviseur voor de nieuwbouw ontstond de behoefte om online over dagelijkse financiële projectinformatie te beschikken. Dit alles voor grip, gemak en control. Met Agile en Scrum projectaanpak zijn we  samen op pad gegaan en hebben praktische  functionaliteiten uitgedacht en geïmplementeerd

Resultaat:
 De projectleiders, management en bouwdirectie kregen met Projectbeheer applicatie  online  inzicht in financiële ontwikkeling van hun projecten en belangrijk inzicht in de budget- en  kostenontwikkeling van de voorbereidingsfase van de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis. Hierdoor ontstond effectieve budgetbewaking en meer grip en control op projectontwikkeling.