Disclaimer

Op deze website getoonde informatie wordt door DomusSoft Applicaties BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. DomusSoft Applicaties BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

DomusSoft Applicaties BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie.

Hoewel DomusSoft Applicaties BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DomusSoft niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door DomusSoft Applicaties BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel DomusSoft Applicaties BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door DomusSoft Applicaties BV worden onderhouden wordt afgewezen.